+385 91 572 2091 svamlim1@gmail.com

Impressum

SVAM-LIM društvo s ograničenom odgovornošću za završne radove u graditeljstvu i druge usluge
SVAM-LIM d.o.o.

Sjedište: HR-40000 NOVO SELO ROK, Ive Lole Ribara 31

Pravni odnosi – osnivački akt:
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-10/3019-2 od 31.12.2010. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070094864

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR3323400091116040507

OIB (VAT ID): HR 17655123348

EUID: HRSR.070094864

Uprava:
Smiljana Novak, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno